Bà Đặng Thùy Phương tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã đại diện cho quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành.

Công tác chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động được quan tâm, ngoài các quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Tương trợ công đoàn” thì Công đoàn ngành còn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 15 căn nhà công vụ cho nhà trường, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn về cuộc sống.

Song song đó, đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp. 100% cán bộ chuyên trách công đoàn có trình độ đại học và trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, 100% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm có trình độ đại học và tương đương…

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt và chụp hình lưu niệm với đại biểu.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn ngành đã giới thiệu 6.111 đoàn viên ưu tú để Đảng chăm bồi, trong đó có 2.385 đoàn viên được phát triển đảng.

Nhiệm kỳ qua có trên 8.200 sáng kiến, kinh nghiệm được phổ biến, áp dụng phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy học, quản lý giáo dục và công tác khác của ngành. Có 255 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Hợp: Công đoàn ngành Giáo dục các cấp cần có những đóng góp tích cực hơn nữa trong tạo sự đồng thuận và thống nhất trong việc thực hiện các chủ trương đổi mới của ngành, lan tỏa tinh thần đổi mới đến phụ huynh, học sinh và toàn xã hội; cần đổi mới sâu sắc hoạt động Công đoàn các trường học theo hướng thực chất, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên; làm tốt hơn nữa việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trong sạch, gương mẫu. Đặc biệt là triển khai các phong trào thi đua, lồng ghép, lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhà trường, tránh rập khuôn, máy móc, hình thức. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”…

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, đại hội bầu ra Ban Chấp hành với 15 thành viên, bà Đặng Thùy Phương tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *