Ban Tuyên giáo Trung ương Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9

Hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Hội nghị thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; công tác xây dựng Quân chủng Phòng không – Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Hội nghị đề cập đến việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để đồng bào trong nước, ngoài nước thấy được tầm quan trọng của Biển Đông, thấy được những điều Đảng, Nhà nước ta đang làm, tránh những suy nghĩ, hành động tiêu cực, kích động ra bên ngoài…

Bài học lớn, kinh nghiệm lớn đúc kết từ lịch sử vận dụng đến hiện nay là chúng ta cần phải phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ bạn bè và dư luận quốc tế kết hợp xây dựng lợi ích đan xen giữa các quốc gia. Đồng thời chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác, xử lý các thế lực thù địch lợi dụng kẽ hở gây rối, kích động…, hướng đến giữ vững an ninh, hòa bình quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *