Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Dự thảo nghị quyết về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ nghèo đa chiều và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Đáp ứng nguyện vọng của gia đình và người nghiện ma túy

Theo số liệu thống kê của ngành Công an, năm 2018 số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên 1.060 người và đến tháng 10/2019 là trên 1.550 (bình quân tăng khoảng 50 người/tháng). Tuy nhiên, hiện nay số lượng người nghiện ma túy ngoài cộng đồng chưa được cai nghiện vẫn còn rất nhiều, kể cả những người nghiện chưa có hồ sơ quản lý, từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Bên cạnh đó, tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện đang quá tải do tiếp nhận và quản lý khá đông số học viên cai nghiện, gây nhiều khó khăn cho đơn vị trong công tác quản lý. Dự báo trong thời gian tới tình hình này sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Qua rà soát, hiện số người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng còn rất thấp (từ năm 2015 đến năm 2019 là 18 người), số người nghiện ma túy áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP là 759 người.

Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện. Mức đề xuất hỗ trợ là 100% tiền ăn, 100% tiền thuốc, bằng với định mức đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thống nhất việc xây dựng đề án và ban hành nghị quyết này là cần thiết, thể hiện sự quan tâm của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của gia đình và người nghiện ma túy, phù hợp với thực tiễn. Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nắm chặt số lượng người nghiện ma túy, từ đó tính toán kinh phí thực hiện hàng năm, mức hỗ trợ, số lần hỗ trợ; đồng thời tiếp tực hoàn chỉnh Dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh sắp tới.

Dự kiến có hơn 175.000 đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Dự thảo nghị quyết về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều nội dung mới, đã giải quyết được nhiều bất cập về quyền lợi của người được thụ hưởng.

Việc NSNN hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác (trừ người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt BHYT), thì NSNN hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT; đồng thời, tỉnh Cà Mau được ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho các đối tượng nêu trên, 30% còn lại do người tham gia tự đóng. Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05, UBND tỉnh có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Riêng học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ 30% mức đóng BHYT; phần còn lại do người tham gia tự đóng là 70% mức đóng. Tuy nhiên, nếu học sinh, sinh viên được tham gia BHYT theo hộ gia đình thì chỉ tự đóng ở mức từ 40% đến 60% mức đóng; mức người tham gia tự đóng này thấp hơn.

Từ thực tế nêu trên, để thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, thì việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng thụ hưởng là rất cần thiết.

Theo Dự thảo nghị quyết, hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT). Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nêu trên, thì dự kiến ngân sách cấp tỉnh phải tăng chi hàng năm khoảng 26.528 triệu đồng, tương ứng với 175.827 đối tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *