Bế giảng lớp bồi dưỡng công tác Dân vận

Tiến sĩ Đặng Trí Thủ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận cho các học viên.

Diễn ra từ ngày 31/7 – 2/8, 217 học viên đã được thông tin, trao đổi 5 chuyên đề, viết bài thu hoạch và thảo luận bao quát đầy đủ các nội dung nghiệp vụ của công tác Dân vận: Từ thực tiễn lãnh đạo, quản lý tại các ban Dân vận tỉnh, thành phố, kinh nghiệm xử lý, giải quyết các điểm nóng và những vấn đề phức tạp tại cơ sở, đặc biệt là những điểm nóng vùng dân tộc và tôn giáo…

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan đánh giá cao kết quả học tập của các học viên. Đồng thời, yêu cầu các học viên vận dụng lý luận và kinh nghiệm tiếp thu được qua lớp bồi dưỡng vào thực tiễn cơ sở để cùng với địa phương, cơ quan, đơn vị tạo cho được bước chuyển mới về nhận thức, phương thức vận động quần chúng theo tinh thần Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận. Tiếp tục đầy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh và giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *