Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị B47-CM

Dự lễ có Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; ông Trần Hữu Phước, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ThS. Nguyễn Hồng Vệ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau và 90 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý và dự nguồn cấp phó, trưởng phòng cấp tỉnh và tương đương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Quang nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng trong việc đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Các học viên sẽ được trang bị tốt kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các vấn đề về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý.

Qua đó, giúp học viên nâng cao kiến thức, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, xử lý các tình huống công việc, đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác…

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *