Bế mạc Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX: Thống nhất ban hành 11 Nghị quyết

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện cho rằng, những tháng còn lại của năm 2020, chúng ta tiếp tục phải vượt qua những khó khăn, thách thức khó lường, đồng thời phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

HĐND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động, kịp thời ứng phó thiên tai, dịch bệnh, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 – năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2015 – 2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý 5 nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, trong đó có tập trung đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Các đại biểu biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết.

Trước đó, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất HĐND tỉnh ban hành 11 Nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đền thờ 10 Anh hùng Liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai; điều chỉnh tên và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm du lịch Đất Mũi thuộc Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau; phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh; ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau; quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *