Bế mạc Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX

Đại biểu biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 27 báo cáo trên các lĩnh vực; ban hành 17 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Vấn đề chất vấn tại kỳ họp đã được lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh trả lời làm rõ, đi vào trọng tâm, thể hiện đầy đủ trách nhiệm; nhiều nội dung trả lời chất vấn thể hiện sự cam kết, giải quyết vấn đề đặt ra thời gian tới, bằng những giải pháp cụ thể.

Xác định năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cũng là năm đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước bối cảnh nền kinh tế đất nước vừa có thuận lợi, vừa đan xen không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; nghiêm túc xem xét, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cử tri và nhân dân; đồng thời, có giải pháp hữu hiệu, thiết thực, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, thúc đẩy nhanh phát triển KT-XH của tỉnh. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống nhân dân; thực hiện tốt chính sách phát triểndu lịch. Tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng KT-XH, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, tập trung các giải pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp…

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15, chiều 9/12.

“Với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã năm 2021 và những năm tiếp theo”, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *