Bế mạc Liên hoan Văn hóa – Thể thao các xã nông thôn mới

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải.

Tranh tài các môn thi đấu thể thao, hai đơn vị xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi) và xã Khánh Tiến (huyện U Minh) đồng đoạt giải Nhất môn kéo co. Giải Nhất môn nhảy bao bố thuộc về hai đơn vị huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh. Giải Nhất môn đập bóng thuộc về đơn vị xã Tạ An Khương Nam (huyện Đầm Dơi).

Phần Liên hoan văn hóa văn nghệ, đơn vị xã Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời)  đoạt giải A; đơn vị xã Tắc Vân (TP. Cà Mau) đoạt giải B; đơn vị xã Khánh Tiến đoạt giải C; đồng giải C là các xã: Tân Bằng (huyện Thới Bình), Thạnh Phú (huyện Cái Nước), Tân Hải (Phú Tân), Tân Trung (huyện Đầm Dơi) và Hàng Vịnh (huyện Năm Căn).

Phần Liên hoan văn hóa văn nghệ, các đơn vị có sự đầu tư công phu, chu đáo.Phần Liên hoan văn hóa văn nghệ, các đơn vị có sự đầu tư công phu, chu đáo.

Liên hoan khép lại trong niềm vui tươi, phấn khởi, tạo động lực để các đơn vị xã nông thôn mới tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *