Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân tộc

Chiều ngày 31/7, Ban Dân tộc tỉnh tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 và phát động phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025. Cùng dự có Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III (Ủy ban Dân tộc), ông Tào Việt Thắng.

Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, ông Tào Việt Thắng tặng bức ảnh lưu niệm chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh về trụ sở mới.

Hàng năm, Ban Dân tộc đều xây dựng và ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua với các chủ đề cụ thể. Cùng với các phong trào thi đua thường niên, Ban Dân tộc còn triển khai các phong trào thi đua theo chủ đề, sự kiện, điển hình như thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của ngành.

Đặc biệt, Ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua khác do tỉnh phát động như: Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS luôn được quan tâm, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS nhân các dịp lễ hội truyền thống, tết cổ truyền được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Triệu Quang Lợi thừa ủy nhiệm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân.

Các chính sách dân tộc được thực hiện đồng bộ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao mức sống vùng đồng bào DTTS. Giai đoạn 2015 – 2020, tổng vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí để thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh là 155,7 tỷ đồng, đã triển khai xây dựng 469 công trình giao thông nông thôn, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn vùng DTTS.

Hàng năm, Ban Dân tộc đều tham mưu UBND tỉnh xuất ngân sách giao về các địa phương để triển khai hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho đối tượng thụ hưởng chính sách, để các hộ dân chủ động mua sắm nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất và đời sống. Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2014 – 2018 (từ năm 2019 không còn thực hiện) trên 25,6 tỷ đồng, đã có 68.164 lượt hộ với 289.379 lượt nhân khẩu được thụ hưởng.

Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 – 2020, với tổng nhu cầu vốn hỗ trợ trên 484 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Dân tộc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công phụ trách giúp đỡ xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình xây dựng nông thôn mới và xã Khánh Hòa, huyện U Minh giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, xã Tân Lộc Bắc đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xã Khánh Hòa cơ bản duy trì kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Ban Dân tộc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng II năm 2015 và năm 2016; Cờ thi đua dẫn đầu năm 2017. Riêng năm 2019, Khối thi đua đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu cho Ban Dân tộc.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác đan tộc 6 tháng đầu năm và thông qua danh sách 3 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần VI.

Dịp này, có 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 tập thể và 19 cá nhân nhận giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *