Bộ đội Biên phòng Cà Mau bám trụ để bảo vệ biên giới quốc gia

Suốt 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng với sự quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói chung và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau nói riêng đã phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng phải dựa vào dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, với phương châm “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình trao bức trướng với dòng chữ Bộ đội Biên phòng Cà Mau “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động, quyết thắng” cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng phải tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhản dân vững chắc.

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia.

Dựa vào dân, phát huy sức mạnh toàn dân và của cả hệ thống chính trị; bảo vệ biên giới quốc gia là sự nghiệp “của dân, do dân, vì dân”; lấy tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục là chính, đi đôi với bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đến từng người dân…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Kỷ niệm chương Vì chủ quyền An ninh biên giới cho 74 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *