Bố trí sơ đồ bỏ phiếu sao cho thuận tiện

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo địa phương rà soát kỹ số cử tri biến động, nhất là những người đi làm ăn xa mới về, tránh sơ sót.

Không khí tại các điểm bỏ phiếu nhộn nhịp hẳn lên, rực rỡ cờ phướn, các tổ vừa trang trí vừa phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên. Nhìn chung mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra.

Góp ý việc trang trí hội trường, cách bố trí sơ đồ bỏ phiếu sao cho thuận tiện.

Đoàn kiểm tra ở một số điểm có nhiều cử tri sinh sống trên lâm phần.

Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Tiến Hải biểu dương tinh thần nhiệt tình, sự tham gia tích cực của các thành viên ở các tổ bầu cử; đồng thời góp ý việc trang trí hội trường, cách bố trí sơ đồ bỏ phiếu sao cho các bước được diễn ra thuận tiện, trôi chảy; chỉ đạo địa phương rà soát kỹ số cử tri biến động, tránh sơ sót, bảo vệ chặt chẽ khu vực niêm yết lý lịch ứng viên và danh sách cử tri…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *