Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ cơ sở

Cà Mau tham dự Hội nghị.

Trong thời gian 1,5 ngày, Hội nghị cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới của 6 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vừa được biên soạn mới.

GS-TS. Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị cần tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị để hiểu đầy đủ hơn nội dung được truyền tải trong Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an; lãnh đạo ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị và cán bộ, chuyên viên, giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong toàn quốc.

Mục đích của Hội nghị nhằm cung cấp, truyền tải những nội dung cơ bản, những điểm mới của 6 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vừa được biên soạn mới.

Trên cơ sở đó, giúp các giảng viên vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc, GS-TS. Nguyễn Thanh Long khẳng định, giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. V.I.Lênin đã từng chỉ rõ không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng; chỉ đảng nào có được lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới làm tròn vai trò của người chiến sĩ tiên phong.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *