Cà Mau có 93 trường tụt chuẩn Quốc gia

Từ năm 2001 – 2017, đã có 259/543 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 47,69% tổng số trường học trong toàn tỉnh.

Theo thống kê, số trường đạt chuẩn đến hạn và quá hạn kiểm tra công nhận lại (sau 5 năm kể từ ngày quyết định công nhận) là 134 trường (chiếm 51,73 % tổng số trường đạt chuẩn trong toàn tỉnh).

Sau kiểm tra, số trường còn giữ vững các tiêu chuẩn là 41/134 trường (đạt 30,6 %), số trường bị tụt chuẩn sau khi kiểm tra là 93/134 trường (chiếm 69,4%).

Đây là một thực tế đáng lo ngại, cho thấy việc khôi phục và duy trì các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định hiện hành là nhiệm vụ nặng nề và rất khó khăn.

Qua kết quả kiểm tra, hầu hết các trường bị tụt chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Một số trường không giữ vững tiêu chuẩn về đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên. Cá biệt cũng có trường tiểu học bị tụt ở tiêu chuẩn tổ chức và quản lý nhà trường hoặc về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Mặc dù việc kiểm tra, đối chiếu các tiêu chuẩn trong quá trình đề nghị công nhận đều được xem xét một cách độc lập, nhưng tất cả 5 tiêu chuẩn đều có mối quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau để tạo thành “chuẩn cấp độ” khẳng định chất lượng chung.

Vì vậy, số trường bị tụt chuẩn chiếm tỷ lệ lớn như trên, là một dấu hiệu cho thấy chất lượng giáo dục của nhà trường cần phải được quan tâm nghiêm túc.

Hơn nữa, trong số trường bị tụt chuẩn kéo dài đã 10 năm qua, hầu như không có trường nào hoặc tiêu chuẩn nào bị tụt được kịp thời củng cố khắc phục, phát triển để được công nhận lại hoặc nâng chuẩn lên mức cao hơn.

Trong buổi Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng các trường tụt chuẩn.

Các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra giải pháp khắc phục: Nên tổ chức kiểm tra, rà soát các trường đạt chuẩn đã quá hạn công nhận lại cũng như các trường đến hạn đề nghị công nhận lại hàng năm, đối chiếu cụ thể, đầy đủ từng tiêu chuẩn quy định hiện hành để sớm có biện pháp xử lý.

Riêng đối với 93 trường tụt chuẩn sau kiểm tra, phải xác định rõ những chuẩn nào, trường nào, phòng giáo dục và đào tạo, địa phương (cấp xã, huyện) và nhà trường có khả năng khắc phục để tiếp tục giữ chuẩn hoặc nâng chuẩn trong năm học 2018 – 2019; số còn lại phải phân loại, có kế hoạch đảm bảo mọi điều kiện cho việc giữ chuẩn và nâng chuẩn theo lộ trình.

Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm, đánh giá đúng thực chất từng tiêu chuẩn của các trường đạt chuẩn từ năm 2013 về sau, kịp thời phát hiện mọi sơ sót để sớm khắc phục giữ chuẩn, đảm bảo thực hiện quy trình 5 năm đề nghị công nhận lại hoặc đề nghị nâng mức đạt chuẩn theo quy định.

Tập trung sắp xếp lại điểm trường lẻ, giáo viên và sĩ số học sinh/lớp sao cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương; không công nhận lại đối với các trường đã đến thời hạn mà không giữ được chuẩn, đồng thời xem xét tình hình cụ thể, thực hiện quy định thu hồi quyết định và bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia của các trường này tại thời điểm thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *