Cà Mau đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử thành công

Ông Uông Chu Lưu (giữa) ghi nhận sự chủ động của tỉnh Cà Mau trong công tác chuẩn bị công tác bầu cử tại buổi giám sát tại địa phương, sáng 16/5.

Thông tin đến đoàn giám sát của Quốc hội về công tác bầu cử tại địa phương, ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh: “Công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo đúng thời gian theo quy định; thành phần, cơ cấu và tiêu chuẩn đại biểu được đảm bảo trên tinh thần dân chủ trong giới thiệu, đề cử, tự ứng cử. Theo đó, đến thời điểm hiện nay có 91 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, số đại biểu được bầu là 54 đại biểu; HĐND cấp huyện có 522 người ứng cử, được bầu 316 đại biểu; HĐND cấp xã có 4.823 người ứng cử, được bầu 2.893 đại biểu.

Đối với việc bầu cử Quốc hội trên địa bàn, có 3 người được Trung ương giới thiệu ứng cử, địa phương có 10 người ứng cử, được bầu 7 đại biểu.

Việc tuyên truyền về bầu cử được tập trung chỉ đạo thực hiện, vận dụng linh hoạt với nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, tạo được nhận thức sâu rộng trong nhân dân. An ninh trật tự – an toàn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo, sát với tình hình thực tế.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Bầu cử tỉnh kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cấp đủ kinh phí theo dự toán.

Ông Nguyễn Kiên Cường cho biết, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự…

Ông Uông Chu Lưu và các thành viên đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Trung ương quan tâm đến giải quyết giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh – trật tự trước, trong và sau bầu cử, công tác vận động bầu cử, biến động cử tri.

Ông Uông Chu Lưu: “Tỉnh Cà Mau đã chủ động, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đúng thời gian, luật định, hướng đến ngày bầu cử thành công”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *