Cà Mau quan tâm sâu sát, trách nhiệm đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019 địa phương tiếp nhận 824 vụ. Trong đó, lĩnh vực hành chính 674 vụ; lĩnh vực tư pháp 137 vụ; lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác 113 vụ; số vụ tố cáo 52 vụ (Tư pháp 2 vụ; tham nhũng 3 vụ; hành chính 54 vụ); kiến nghị, phản ánh 1.224 vụ. Từ đầu năm 2020 đến ngày 31/5, số vụ khiếu nại là 399 vụ; số vụ tố cáo 20 vụ và kiến nghị, phản ánh 1.013 vụ.

Kết quả tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân năm 2019 là 2.919 cuộc, với 3.751 người; 5 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh tiếp 1.568 lượt, với 1.833 người.

Kết quả tiếp công dân của người đứng đầu với sự trực tiếp tham gia của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã là 678 cuộc; ủy quyền cho cấp phó tiếp 90 cuộc…

Theo đánh giá của các thành viên trong Đoàn công tác, qua kết quả báo cáo cho thấy 2 năm gần đây Cà Mau có sự chuyển biến tích cực, giảm cả về số lượng các vụ khiếu nại, tố cáo và không có đoàn khiếu nại đông người. Riêng huyện U Minh, từ vụ khiếu kiện đông người tại xã Khánh Thuận, địa phương đã từng bước tuyên truyền, vận động bà con chấp thuận, số người khiếu nại giảm hơn trước rất nhiều.

Đó là kết quả tích cực từ vai trò và sự chủ động của người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời là vai trò của các ngành, đoàn thể chung tay trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao công tác chỉ đạo, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Cà Mau. Điều đó thể hiện qua việc lãnh đạo tỉnh quan tâm sâu sát, trách nhiệm, tích cực cho công tác này.

Công tác tác xử lý, tiếp nhận, phân loại, thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được xử lý khá tốt. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đạt được kết quả tích cực thể hiện qua số liệu báo cáo.

Có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa các sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp người dân am hiểu pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện sai, vượt cấp…

“Mong rằng địa phương sẽ tiếp tục phát huy thành tích trên, tiếp tục có những giải pháp, mô hình hay, góp phần giảm các vụ khiếu nại, tố cáo, tạo lòng tin, sự đồng thuận của người dân đối với Đảng, lãnh đạo tỉnh, từ đó chung sức đồng lòng cùng tỉnh nhà thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội địa phương”, ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *