Cà Mau sẽ tạo điều kiện phát triển mạng lưới bưu chính công ích

Sau 1 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay 100% Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có TTHC đã thực hiện rà soát, công bố TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 60/63 tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, doanh nghiệp duy nhất được giao triển khai các nhiệm vụ bưu chính công ích.

Cà Mau hiện nay có 1.837 TTHC, trong đó có 1.028 thủ tục thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ông Đinh Như Hạnh ký kết thỏa thuận.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: “Thời gian tới, để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân từ Trung ương đến địa phương, cần tập trung công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và tập huấn cho nhân viên bưu điện trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện; đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa nền hành chính công; nhất định phải tổ chức xử lý hồ sơ công việc trên phần mềm máy tính, đảm bảo các dữ liệu được kết nối vào kho dữ liệu của Chính phủ. Phải thực hiện bằng hành động, trách nhiệm và phải quyết liệt”.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tạo điều kiện cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tham gia thực hiện các dự án phát triển mạng lưới bưu chính công ích, cung cấp các dịch vụ hành chính công, dịch vụ bưu chính công ích… cho cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh khi có yêu cầu. Đồng thời Tổng Công ty ưu tiên cho tỉnh các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm triển khai các dịch vụ phù hợp với thực tiễn của Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *