Cà Mau tiếp nhận 20.000 găng tay do tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) trao tặng

Văn phòng UBND tỉnh (trái) tiếp nhận và cấp phát 20.000 găng tay lại cho đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế.Văn phòng UBND tỉnh (trái) tiếp nhận và cấp phát 20.000 găng tay lại cho đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 20.000 găng tay do Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) trao tặng và cấp phát toàn bộ số găng tay này lại cho Sở Y tế tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, bác sĩ Nguyễn Hoàng Sa, Phó Giám đốc Sở Y tế, chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh bạn Jeollabuk (Hàn Quốc); đồng thời cho biết Sở sẽ phân bổ số găng tay này cho các cơ sở y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, khu cách ly tập trung, đưa vào sử dụng có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *