Cà Mau và Thông tấn xã Việt Nam ký kết hợp tác thông tin

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (trái) và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi, đại diện ký kết Chương trình hợp tác.

Theo đó, Tỉnh Cà Mau và Thông tấn xã Việt Nam cam kết đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai bên trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin về mọi mặt hoạt động và phát triển của tỉnh Cà Mau cho các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước…

Tỉnh Cà Mau sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại của tỉnh cũng như các sự kiện, thông tin quan trọng liên quan đến tỉnh.

Về phía Thông tấn xã Việt Nam, sẽ thông tin nhanh và có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng về những vấn đề thiết thực tại Cà Mau, đặc biệt là tiềm năng kinh tế, cơ hội hợp tác đầu tư vào những lợi thế của tỉnh. 

Bên cạnh đó, kịp thời bác bỏ những thông tin sai trái, không đúng sự thật, gây hậu quả xấu đến tỉnh Cà Mau; định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội nhằm góp phần giữ gìn sự ổn định và phát triển của địa phương.

Bày tỏ vui mừng được hợp tác trong công tác thông tin, tuyên truyền, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Thông tấn xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *