Cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong vì dân phục vụ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tỉnh Cà Mau chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào cam kết của từng cá nhân để kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm 19 tập thể, 9 cá nhân về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và xác định những việc cần làm ngay.

Xác định tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6, tỉnh sắp xếp, thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn; giảm tối thiếu 10% biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW; từ năm 2015 đến nay đã tinh giản biên chế 384 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo quy định; hoàn thành việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trước sự tác động của biến đổi khí hậu, Cà Mau đã xuất hiện những mô hình tốt, kinh nghiệm hay, như mô hình canh tác lúa thông minh, nuôi tôm siêu thâm canh, nuôi luân canh lúa-tôm, nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm quảng canh cải tiến ít thay nước…Song song với phát triển kinh tế, tỉnh quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa.

Đoàn công tác quan tâm đến định hướng nâng cao giá trị gia tăng trong kinh tế thủy sản của Cà Mau; năng lực của cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới; nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer còn cao (hơn 22%) và giải pháp nâng cao mức sống cho đồng bào Khmer; tình hình tư tưởng của văn nghệ sĩ trước những vấn đề xã hội qua sáng tác tác phẩm…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nêu lên thực trạng khó khăn của tỉnh về vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhất là kè chống sạt lở ven biển, ven sông; công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm chưa thật sự đạt hiệu quả…Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhận định công tác đào tạo cán bộ được tỉnh quan tâm nâng chất; cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong vì dân phục vụ.

Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị cần tạo động lực trong liên kết vùng, nhất là liên kết đầu tư, liên kết giao thông; quy hoạch sản xuất theo đặc trưng của vùng, của từng tỉnh, sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao.

Ông Tạ Ngọc Tấn thay mặt đoàn công tác ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của tỉnh; đồng thời sẽ truyền tải lại thông tin để các bộ ngành Trung ương đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp, để vực dậy vùng đất thiêng liêng nơi cực Nam Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *