Cán bộ Mặt trận, đoàn thể được bổ sung kiến thức về dân chủ, pháp luật

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 5 chuyên đề gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ, pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Công tác giám sát của MTTQ; MTTQ Việt Nam với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng.

Trọng tâm của thực hiện dân chủ, pháp luật trong năm 2020 là phải đẩy mạnh thực hiện dân chủ; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đây là những nhiệm vụ xuyên suốt của Mặt trận các cấp trong quá trình công tác.

Buổi tập huấn đã bổ sung cho đại biểu nhiều kiến thức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *