“Cần có nhiều bài viết đấu tranh, phản bác những tư tưởng lệch lạc, quan điểm sai trái”

6 tháng đầu năm, dư luận trong tỉnh quan tâm đến một số vấn đề mà nhiều báo chí phản ánh: Việc doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh; vấn đề cây rừng chết tại Khu du lịch Khai Long; việc cho Công ty Công Lý tạm ứng kinh phí 25 tỷ đồng; Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau sa thải lao động; Chủ tịch huyện đi học bằng xe biển số xanh; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều tra vụ bé gái tự tử ở huyện Thới Bình… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời thông tin và định hướng dư luận nội dung các vụ việc.

Một số vụ việc báo chí phản ánh chưa đúng, chưa có cơ sở, đã được một số báo cải chính xin lỗi, bị xử phạt trên 100 triệu đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu cấp ủy xét chọn 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền Nghị quyết các cấp, Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết 04, công tác cải cách hành chính, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự…

Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị có đổi mới về phương thức nhưng hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt và xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội còn chậm, nhất là một số vụ việc nhạy cảm, phức tạp; công tác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bịa đặt và thông tin chưa đúng sự thật chưa kịp thời…

Qua thảo luận, nhiều đại biểu đồng tình việc đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết cần tăng cường thời gian thảo luận; tiếp tục viết thu hoạch sau học nghị quyết, chỉ thị để nắm quan điểm, nhận thức của cán bộ, đảng viên; phối hợp điều tra xã hội học trên các lĩnh vực để nắm tư tưởng, tâm trạng xã hội được sát sao hơn; cần chú ý đến việc tác nghiệp của phóng viên ở một số cơ quan báo chí có đúng luật hay không…

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh, cần tập trung quyết liệt thực hiện hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cấp tỉnh; các cơ quan báo, đài tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt cần có nhiều bài viết đấu tranh, phản bác những tư tưởng lệch lạc, quan điểm sai trái; chủ động hơn trong dự báo, xử lý kịp thời tình hình..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *