Cần quyết tâm, tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội

Tuy gặp nhiều khó khăn, song công tác thu hút đầu tư, xây dựng năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực và đang trên đà tăng trưởng.Tuy gặp nhiều khó khăn, song công tác thu hút đầu tư, xây dựng năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực và đang trên đà tăng trưởng.

Chưa thu hút nhà đầu tư lớn, nhất là trên lĩnh vực du lịch, cảng biển

Thông tin về tình hình phát triển KT-XH năm 2020 của tỉnh tại Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân cho biết, sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp của tỉnh còn nhỏ lẻ, chưa hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn; thủy sản phát triển chưa ổn định, thiếu bền vững. Nông nghiệp chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu (BĐKH) nên năng suất lao động thấp, chậm cải thiện. Lĩnh vực thủy sản bộc lộ nhiều thách thức như ứng dụng khoa học công nghệ chậm, nợ xấu tăng, giá thành tăng trong khi giá bán giảm; nhiều doanh nghiệp thủy sản gặp khó khăn; nguồn vốn cho thủy sản có xu hướng chững lại. Lĩnh vực sản xuất lúa năng suất giảm do hạn hán, lũ lụt; lợi nhuận từ cây lúa không được cải thiện do thủy lợi chưa tốt nên phụ thuộc vào thời tiết. Lâm nghiệp vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư chế biến gỗ; phát triển cây ăn trái manh mún và thiếu quy hoạch. Đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn và năng lực đánh bắt chậm cải thiện.

Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng chậm do Cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm đã hoạt động hết công suất, trong khi chưa có thêm các cơ sở công nghiệp mới quy mô lớn; kim ngạch xuất khẩu không đạt chỉ tiêu kế hoạch; nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn chưa giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Điện gió chậm được triển khai. Điện mặt trời trong dân phát triển còn thiếu định hướng. Dịch vụ có giá trị gia tăng cao phát triển chưa mạnh, chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn để khai thác tiềm năng của tỉnh, nhất là du lịch, cảng biển; tiềm năng du lịch chưa được khai thác hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chưa thực sự chuyển biến mạnh về chất lượng. Công tác quy hoạch và kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp nên chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư; huy động vốn từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn chế; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp. Vướng mắc từ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trở thành rào cản lớn để thu hút đầu tư. Cà Mau có diện tích rộng; nhưng nhà đầu tư liên tục vướng thủ tục xin đất để đầu tư.

Về văn hóa – xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chất lượng giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp, chưa đồng đều; việc duy trì trường đạt chuẩn quốc gia gặp khó do thiếu vốn; xã hội hóa giáo dục chưa chuyển biến mạnh. Giảm nghèo chưa bền vững, hoạt động giao dịch việc làm chưa thực sự sôi nổi, đào tạo nghề một số ngành nghề chưa gắn nhu cầu lao động của xã hội; giải quyết việc làm chủ yếu ngoài tỉnh. Chất lượng khám, chữa bệnh ở một số cơ sở y tế còn thấp; cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh ở một số bệnh viện chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý đất đai, xây dựng một số nơi chưa chặt chẽ. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được kiểm soát hiệu quả; thu gom, xử lý chất thải còn gặp nhiều khó khăn. Công tác nắm tình hình để phát hiện các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự có lúc, có nơi chưa kịp thời; tranh chấp, khiếu kiện, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Tình hình chung dẫn đến lĩnh vực công nghiệp đạt thấp hơn kế hoạch và giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên hoạt động tại Nhà máy Đạm Cà Mau lại vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ. Ảnh: Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Tình hình chung dẫn đến lĩnh vực công nghiệp đạt thấp hơn kế hoạch và giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên hoạt động tại Nhà máy Đạm Cà Mau lại vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ. Ảnh: Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau.

Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế

Nhận định dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; ảnh hưởng của BĐKH ngày càng nặng nề; điều kiện kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, thiếu đồng bộ cả về hạ tầng giao thông, thủy lợi; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu xã hội… năm 2021, Cà Mau tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tập trung tái cấu trúc sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Tỉnh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; tăng cường hợp tác, liên kết vùng. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tập trung, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. Phát triển các thành phần kinh tế, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp. Đổi mới quản lý tài chính, ngân sách, tín dụng. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với BĐKH. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lao động, phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Kinh tế biển là một trong những ngành mũi nhọn, tạo động lực, được tỉnh ưu tiên tiếp tục tập trung phát triển mạnh hơn trong tương lai.Kinh tế biển là một trong những ngành mũi nhọn, tạo động lực, được tỉnh ưu tiên tiếp tục tập trung phát triển mạnh hơn trong tương lai.

“Công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa quyết liệt. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lĩnh vực chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện từng lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác theo dõi, dự báo tình hình còn hạn chế; chưa có sự đột phá trong các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trình độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng kịp những yêu cầu của tình hình mới”- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *