Chính phủ sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015

Xây dựng nền hành chính phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước là mục tiêu quan trọng được đặt ra trong giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, giai đoạn 2011 – 2015, công tác CCHC đã được triển khai một cách sâu, rộng tại các cấp chính quyền trong cả nước. Qua đây đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận cao trong dân. Thể chế nền hành chính được cải cách và dần hoàn thiện, cơ bản phù hợp với yêu cầu chủ trương quan trọng của Đảng và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì và không ngừng nâng lên về chất lượng giải quyết thủ tục cho người dân. Bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý….

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Bên cạnh những mặt đạt được, trong công tác này vẫn còn nhiều hạn chế rất cần được chấn chỉnh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền ở cơ sở. Nhiều thủ tục còn khá rườm rà, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế trong nhận thức về CCHC cũng như xây dựng nền hành chính phục vụ…

Hội nghị đã dành phần nhiều thời gian để thảo luận xoay quanh những vướng mắc khó khăn cũng như các bài học kinh nghiệm đã được đúc kết từ thực tiễn trong CCHC giai đoạn qua; đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC giai đoạn 2016 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *