Chuyển giao trực tiếp mô hình chính quyền điện tử từ TP. Đà Nẵng

Ông Võ Quốc Việt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau phát biểu tại buổi chuyển giao.

Mô hình chính quyền điện tử từ TP. Đà Nẵng với thành phần cơ bản là nền tảng ứng dụng DNG eGov Platform, nhằm tạo ra một hệ thống ứng dụng chính quyền điện tử toàn diện, thống nhất, thích hợp cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp.

Phát triển từ khung egovframe của Hàn Quốc (đã áp dụng trong khoảng 433 dự án chính phủ điện tử trên thế giới, được chuyển giao miễn phí cho TP. Đà Nẵng, thông qua Cơ quan xã hội thông tin quốc gia Hàn Quốc), mô hình chính quyền điện tử TP. Đà Nẵng được thể hiện dưới nhiều góc độ: Thiết kế tổng kế, mô hình nghiệp vụ, mô hình dịch vụ trực tuyến, trục tích hợp dữ liệu…

Việc áp dụng mô hình chính quyền điện tử này sẽ cho phép phát triển nhanh các dịch vụ trực tuyến mức độ cao với chi phí thấp.

“Mô hình này khi được chuyển giao sẽ giúp Cà Mau có thêm cơ sở để hoàn thiện nền hành chính, thực hiện trong môi trường điện tử của tỉnh”, ông Võ Quốc Việt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau, đánh giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *