Công bố Quyết định hợp nhất Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi

Đến dự có bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Phạm Việt Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Quyết định bổ nhiệm thành viên Ban Biên tập Báo Cà Mau. Ảnh (từ trái sang): Phó Tổng Biên tập Nguyễn Quốc Danh, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Nam Phong, Tổng Biên tập Nguyễn Quyết Chiến và Phó Tổng Biên tập Ngô Minh Toàn.Bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Quyết định bổ nhiệm thành viên Ban Biên tập Báo Cà Mau. Ảnh (từ trái sang): Phó Tổng Biên tập Nguyễn Quốc Danh, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Nam Phong, Tổng Biên tập Nguyễn Quyết Chiến và Phó Tổng Biên tập Ngô Minh Toàn.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Việt Phong công bố Quyết định của Tỉnh ủy hợp nhất Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi thành Báo Cà Mau trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau.

Đồng thời, công bố các quyết định của Tỉnh ủy về bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Quyết Chiến được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập; các ông: Ngô Minh Toàn, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Quốc Danh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập.

Theo Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt, Báo Cà Mau (sau hợp nhất) là cơ quan truyền thông đa phương tiện, thực hiện chức năng tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan mong muốn các đồng chí trong Ban Biên tập xây dựng tập thể phóng viên, biên tập viên, viên chức Báo Cà Mau đoàn kết, thống nhất, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy phân giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *