Công dân đến giao dịch thủ tục hành chính phải thực hiện khai báo y tế

Theo công văn trên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt nhất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau chỉ đạo Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, TP. Cà Mau tổ chức thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người trước khi đến giao dịch tại các nơi này.

Nếu phát hiện có người đã từng đến, về từ vùng có dịch thì tạm hoãn giao dịch, thực hiện ngay các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu Sở Y tế cử 1 cán bộ của ngành Y tế hỗ trợ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện công tác khai báo y tế và tổ chức cách ly y tế nếu phát hiện có người đã từng đến, về từ vùng có dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *