Đã chi hỗ trợ trên 134 tỷ đồng cho hơn 120.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, vào chiều ngày 17/7. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.

Trong 6 tháng qua, tỉnh đã thực hiện đào tạo nghề cho 11.135 người, đạt gần 32% kế hoạch; giải quyết việc làm đạt trên 65%, tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Sở đã tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ và trả kết quả trên 1.350 hồ sơ người có công các loại đúng thời gian quy định; ra quyết định hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 3.300 lao động.

Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 7,6 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch. Tính đến nay, có 54 lao động đã xuất cảnh, thanh toán kinh phí hỗ trợ ban đầu cho 17 trường hợp với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lao động, người có công và xã hội còn nhiều khó khăn, hạn chế. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện chậm so với kế hoạch, thấp so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo đến cuối năm chỉ tiêu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo có khả năng không đạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng nhận định, trước tác động của dịch COVID-19, dự báo từ nay đến cuối năm ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đề nghịtoàn ngành tập trung, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xác định rõ các nguyên nhân chủ quan trong việc thực hiện chậm chỉ tiêu, nhiệm vụ do dịch ảnh hưởng COVID-19.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội.Tập trung giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tăng cường khả năng nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho tỉnh đề xuất với Trung ương hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch quá trình giải quyết công việc; đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, người có công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *