Đảm bảo 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được thụ hưởng chính sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đại diện NHCSXH tỉnh cho biết, đến ngày 30/9, tổng dư nợ đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 147,9 tỷ đồng (tăng 5,82%) so với đầu năm. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Trung ương giao đạt 2.555 tỷ đồng, tăng 111 tỷ đồng (tăng 4,55%) so với đầu năm, hoàn thành 95,9% kế hoạch.

Tổng doanh số cho vay 9 tháng đạt hơn 647 tỷ đồng, tăng 207 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 28.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Nguồn vốn này đã góp phần giúp các hộ vay có vốn để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, buôn bán nhỏ, thu hút lao động và việc làm hơn 14.000 lượt hộ, số tiền 453 tỷ đồng; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33, nhà ở xã hội Nghị định 100 và công trình nước sạch, vệ sinh môi trường gần 11.500 lượt hộ, số tiền 182 tỷ đồng; cho vay học sinh sinh viên 263 hộ, số tiền 9,9 tỷ đồng… Từ đó góp phần vào thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tổng doanh số thu nợ 9 tháng đạt 493 tỷ đồng, tăng 191 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, bằng 76% doanh số cho vay.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế: Nguồn vốn địa phương ở một số đơn vị huyện chuyển sang còn thấp, bình quân 300 triệu đồng/huyện, chưa đáp ứng được nhu cầu tạo việc làm tại địa phương; một số chương trình cho vay hết hạn gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ; còn 51 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1%, 581 tổ tiết kiệm và vay vốn có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng đề nghị, trong những tháng còn lại của năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được thụ hưởng chính sách. Thực hiện tăng trưởng dư nợ trong năm đạt trên 99%; tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ và kỳ cuối để cho vay quay vòng. Toàn tỉnh không có xã chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng xếp loại yếu, kém. Xử lý nợ đến hạn và xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan nhánh chóng, đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *