Đảng bộ tỉnh đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

Đồng chí Trần Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Trần Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Theo Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2021 – 2015 là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

17 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

(1) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 – 2025 bình quân tăng 6,5 – 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD).

(2) Cơ cấu kinh tế: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%.

(3) Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hằng năm giai đoạn 2021 – 2025 chiếm 30 – 32% GRDP.

(4) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm.

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%.

(6) Tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 40%.

(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27% trở lên.

(8) Giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 40.000 người/năm.

(9) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hàng năm giảm 0,5%, đến cuối năm 2025 còn không quá 1%.

(10) Số giường bệnh/vạn dân khoảng 33 giường.

(11) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% trở lên.

(12) Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 2 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

(13) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%.

(14) Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 90%.

(15) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

(16) Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 27%.

(17) Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1.000 đảng viên; có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 85% trở lên.

Định hướng đến năm 2030: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững; quy mô nền kinh tế gấp 1,5 lần so với năm 2025. GRDP bình quân đầu người, phấn đấu tương đương với bình quân chung của cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *