Đến ngày 27/8, toàn tỉnh có 121.909 máy cài đặt ứng dụng Bluezone

Trước nguy cơ xảy ra dịch, để phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tổ chức kiểm tra, đôn đốc trong phạm vi cơ quan, đơn vị và tuyên truyền cho mọi đối tượng cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động thông minh. Ảnh: Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia cài đặt Bluezone.

Kết quả tuần thứ ba thực hiện Công văn 4693/UBND-KGVX ngày 6/8 của UBND tỉnh về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone theo nội dung Công văn 2841/BTTTT-THH ngày 1/8 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 27/8, số lượng máy điện thoại cài đặt trên toàn tỉnh đạt 121.909 máy, đạt tỷ lệ 10,21%; tăng số lượng 12.888 máy, tăng tỷ lệ 1,09%.

Theo thống kê số lượng cài đặt ứng dụng Bluezone của Sở Thông tin và Truyền thông, trong 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thì đơn vị TP. Cà Mau có tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone cao nhất; huyện Năm Căn là đơn vị có số lượng cài đặt ít nhất khi đến ngày 28/7 chỉ đạt 4.013 máy, trong tuần chỉ tăng 491 máy.

Theo danh sách các cơ quan, đơn vị báo đã cài đặt ứng dụng Bluezone, thì có 34 Sở, ban, ngành, công ty, cơ sở giáo dục, lực lượng vũ trang và địa phương… đã cài đặt. Trong đó, UBND Xã Tân Dân (huyện Đầm Dơi) đã làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn dân cư cài đặt ứng dụng Bluezone đạt kết quả trên 65%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *