Đoàn kết nội bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh

Ông Huỳnh Văn Sơn (thứ 2 từ phải sang) nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng đơn vị về thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty: “Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công ty. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục trong thời gian dài với nhiều nội dung thiết thực để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động công ty tích cực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ Công ty và các nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh được giao hằng năm”.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiều phong trào thi đua được phát triển mạnh trong toàn công ty: Thi đua hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm; tổ chức Ngày hội bán hàng; xây dựng cửa hàng văn minh thương mại, trung thực trong bán hàng; xây dựng cửa hàng xăng dầu “Thanh niên làm theo lời Bác”…

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Công ty Xăng dầu Cà Mau. Ảnh: BẢO LÂM

Qua các đợt học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã củng cố niềm tin và nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động trong việc đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội trong doanh nghiệp. Nâng cao hơn ý thức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí… góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, cá nhân an tâm công tác. Từ đó góp phần đưa sản lượng kinh doanh hằng năm của công ty đều tăng so với kế hoạch. Các trường hợp sai phạm, bị kỷ luật lao động hằng năm giảm. Nhiều năm liền đơn vị không để xảy ra vụ việc mất an toàn tiền, hàng, đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức người lao động.

Với kết quả trên, nhiều năm liền Đảng bộ công ty đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Dịp Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Xăng dầu là một trong 15 tập thể được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng giấy khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty – ông Huỳnh Văn Sơn: “Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ Công ty đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm. Khi ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được phát huy, thì có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, trực tiếp là bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, thì sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *