Doanh thu du lịch cụm phía Tây ĐBSCL đạt trên 19.484 tỷ đồng

Năm 2018, hoạt động du lịch cụm có bước phát triển khá. Tổng lượt khách tham quan đến các địa phương trong cụm đạt trên 30,2 triệu lượt khách, tăng 19% so với năm 2017; trong đó khách quốc tế đạt trên 1,58 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt trên 19 ngàn 484 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Từng địa phương đã tranh thủ, huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển du lịch, nhất là xây dựng quy hoạch, đầu tư hạ tầng, liên kết hợp tác, đa dạng sản phẩm. Đặc biệt trong năm 2018, hai địa phương trong cụm được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 2 khu du lịch Quốc gia gồm: Núi Sam (An Giang) và Đất Mũi (Cà Mau).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân khẳng định: Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau là nhanh, bền vững, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh sẽ ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để tăng tiếp cận tài nguyên du lịch, tập trung bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường và những giá trị văn hóa sinh thái đặc thù của tỉnh; có kế hoạch xúc tiến, kêu gọi đầu tư chiến lược tham gia các dự án du lịch, khu vui chơi giải trí, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, hỗ trợ thuê đất ổn định lâu dài đối với các dự án đặc thù có sức cạnh tranh.

Không ngừng tăng cường giáo dục ý thức dân cư, đơn vị kinh doanh du lịch về bảo vệ môi trường. Đồng thời mong muốn các tỉnh sẽ có sự liên kết chặt chẽ hơn, tăng cường quảng bá du lịch cả các địa phương góp phần cho sự phát triển chung, hỗ trợ Cà Mau hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *