Du lịch Cà Mau đang phát triển đúng định hướng

Phiên bản Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi, công trình do UBND TP. Hà Nội xây tặng, dự kiến sẽ khánh thành vào đầu tháng 12/2019.

Cách đây gần 3 năm, ngày 10/10/2016, Tỉnh ủy Cà Mau khóa XV ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU (Nghị quyết 04) về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết 04 ra đời đã thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp và đông đảo nhân dân về vai trò của việc phát triển du lịch gắn với sự phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương. Công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các đơn vị kinh doanh du lịch hợp tác với các cơ quan quản lý trong việc thanh tra, kiểm tra; đồng thời quan tâm nâng cấp trang thiết bị, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch nhằm tạo sự phong phú, hấp dẫn, thu hút du khách. Sản phẩm du lịch có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, tạo được sự cạnh tranh với các tỉnh, thành trong khu vực, cả nước. Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động du lịch ngày càng tăng, cơ bản giải quyết các vấn đề về việc làm, tạo điều kiện phát triển đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng lao động địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 04 cho thấy vẫn còn những tồn tại, khó khăn. Vấn đề quan trọng đi đầu vẫn là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về phát triển du lịch chưa toàn diện và chưa đi vào chiều sâu; nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng về phát triển du lịch chưa đầy đủ. Theo đó, một số địa phương còn thiếu chủ động, chưa phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trong việc xúc tiến xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch, phù hợp với tiềm năng hiện có.

Đường về Đất Mũi.

Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XV về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, chỉ rõ: Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn chủ yếu là do từng lúc, từng nơi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với phát triển du lịch chưa được quan tâm đúng mức. Huy động nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch còn ít; nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu và yếu; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong phát triển du lịch chưa chặt chẽ. Xã hội hóa hoạt động du lịch, sức cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn yếu.

Hệ thống văn bản quy phạm quản lý ngành Du lịch còn bất cập, nhất là việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Việc hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư phát triển du lịch còn chậm, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư vào các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển Du lịch còn hạn chế; chưa huy động được nhiều nguồn vốn từ các thành phần tham gia đầu tư phát triển các khu du lịch. Hạ tầng giao thông đường bộ đến các khu, điểm du lịch còn nhiều khó khăn, chưa đảm bảo cho phương tiện vận chuyển khách du lịch của các công ty lữ hành tiếp cận, làm ảnh hưởng đến việc kết nối sản phẩm du lịch với du khách.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực ngành Du lịch Cà Mau còn thiếu số lượng và yếu về chất lượng. Tuy đến nay lực lượng lao động phục vụ trong ngành Du lịch khoảng 5.000 người, song chất lượng lao động của ngành Du lịch Cà Mau còn thấp, qua đào tạo chỉ khoảng 30 – 40%.

Từ thực tế trên, trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04, Tỉnh ủy Cà Mau đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm từng bước thay đổi nhận thức về du lịch một cách toàn diện, xác định rõ đây là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc. Tập trung phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, phát triển các loại hình du lịch khác như du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, tâm linh, mua sắm, nghỉ dưỡng; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá gắn với sản phẩm và thị trường; đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Cà Mau đang dồn sức, tập trung quyết liệt trong xây dựng, chỉnh trang Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, quyết tâm hoàn thành các hạng mục, công trình vào cuối tháng 11/2019. Theo đó, Cà Mau sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa – Du lịch tại Đất Mũi, gắn với khánh thành cụm các công trình xây dựng tại Đất Mũi, dự kiến từ ngày 10 – 15/12 nhân Kỷ niệm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *