Giám sát việc thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn giám sát có thể mời thêm đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, MTTQ tỉnh cùng tham gia. Đoàn chia thành 2 Tổ để tiến hành giám sát, do Trưởng đoàn quyết định.

Có 6 nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có đối tượng người lao động bị mất việc, bị nghỉ việc không hưởng lương… Ảnh: TUYẾT MỈNH (ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ giám sát trực tiếp các đơn vị: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện: Năm Căn, Trần Văn Thời, Thới Bình, TP. Cà Mau và UBND một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Bên cạnh đó, giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với UBND các huyện: Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Phú Tân, Cái Nước và U Minh.

Cụ thể, ngày 26/5, thực hiện giám sát tại hai huyện Năm Căn và Trần Văn Thời. Ngày 27/5, giám sát tại TP. Cà Mau và huyện Thới Bình. Ngày 28/5, giám sát tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo ông Trần văn Hiện – Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và danh sách đối tượng được hỗ trợ, Đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại một số xã, phường, thị trấn để gặp gỡ, nắm thông tin từ người dân và doanh nghiệp, sau đó Đoàn giám sát sẽ tiến hành làm việc trực tiếp với UBND cấp huyện và ngành chức năng.

Đợt giám sát này nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là công tác triển khai, tổ chức thực hiện; công tác rà soát, lập danh sách đối tượng chi trả; thực hiện chế độ hỗ trợ.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *