Hàm Rồng tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Từ mô hình vèo cua giúp gia đình anh Trần Thanh Bé (ấp Cái Trăng) vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Từ mô hình vèo cua giúp gia đình anh Trần Thanh Bé (ấp Cái Trăng) vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Nỗ lực cho mục tiêu mới

Năm 2010, Hàm Rồng được huyện chọn làm xã chỉ đạo điểm về xây dựng NTM. Xã bắt tay xây dựng NTM từ xuất phát điểm thấp, qua rà soát chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Khi đó, hạ tầng còn yếu kém, lộ giao thông nông thôn chưa kết nối xóm ấp, người dân đi lại khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao (8,25%); tỷ lệ hộ dân tham gia Bảo hiểm y tế thấp… Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, xã đã về đích NTM năm 2015.

Đạt được kế hoạch đề ra, chính quyền và nhân dân xã Hàm Rồng tiếp tục giữ vững và đầu tư nâng chất các tiêu chí, góp phần làm chuyển biến tích cực bộ mặt nông thôn của địa phương. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên, ý thức xây dựng NTM trong cộng đồng dân cư ngày càng cao. Căn cứ vào 5 nhóm chính của 19 tiêu chí, 39 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, Ban chỉ đạo xã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, từng tổ chức trong hệ thống chính trị: Phân công UBND xã xây dựng các đề án, kế hoạch chi tiết, đề xuất các giải pháp để thực hiện; Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành viên trong khối mặt trận và nhân dân chung tay xây dựng NTM thông qua việc phát động các phong trào thi đua yêu nước; Hội Nông dân tuyên truyền vận động hội viên làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hóa; Đoàn Thanh niên vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt việc cưới, hỏi theo nếp sống văn minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ ngoài việc tuyên truyền còn đảm nhận thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường thông qua việc thành lập và đưa vào hoạt động câu lạc bộ “5 không 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi với nhiệm vụ vận động con cháu chung tay xây dựng NTM…

Ông Huỳnh Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết: “Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM, Hội Cựu chiến binh xã phát động các chi hội xây dựng tuyến đường hoa (ấp Kinh Mới, ấp Cái Trăng); thành lập các câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phát triển kinh tế với sản phẩm chủ lực của địa phương là tôm, cua, sò huyết kết hợp… Từ đó, số hội viên khá, giàu chiếm 70 – 80%, có điều kiện góp sức người, sức của chung tay cùng địa phương xây dựng NTM”.

Với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân, Hàm Rồng thực hiện được 10/13 tiêu chí nâng cao, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021.

HTX ương vèo cua giống ấp Cái Trăng với 7 thành viên, tùy vào số lượng ương vèo mà mỗi thành viên có thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/tháng.HTX ương vèo cua giống ấp Cái Trăng với 7 thành viên, tùy vào số lượng ương vèo mà mỗi thành viên có thu nhập bình quân 8 – 10 triệu đồng/tháng.

Phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân

Mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống cho người dân. Xác định được điều đó, nên trong quá trình xây dựng NTM, xã Hàm Rồng đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, nhiều mô hình hiệu quả kinh tế cao đã được triển khai và nhân rộng.

Trên địa bàn xã hiện có 6 tổ hợp tác (THT), gồm: 2 THT ương, vèo cua giống; 1 THT nuôi cua mẹ; 1 THT nuôi tôm quảng canh cải tiến theo quy trình cải tạo đất bằng biện pháp sinh học; 1 THT nuôi cua bán thâm canh; 1 THT gia công lưới. Hầu hết các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, tạo đầu ra ổn định cho bà con. Điển hình là 3 THT ương vèo cua giống chất lượng cao ở ấp Cái Trăng, hoạt động hiệu quả cao, tổng lợi nhuận bình quân mỗi năm đạt trên 4,5 tỷ đồng (riêng Tổ 2 đạt 2 tỷ đồng/năm); thu nhập bình quân của các tổ viên trên 100 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã hiện có một số mô hình kinh tế hiệu quả cao đang được người dân thực hiện và nhân rộng: Nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi đa con trên cùng diện tích, trồng rau màu trên bờ vuông tôm… Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh đang thí điểm triển khai chương trình nuôi tôm quảng canh cải tiến theo chuẩn VietGAP tại Tổ 1 và Tổ 2, ấp Cái Trăng, cho 50 hộ dân với 139ha.

Ông Võ Văn Út, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Một trong những giải pháp để nâng cao tiêu chí NTM là tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Xã ưu tiên chọn thực hiện những mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với nhu cầu xã hội, liên kết chuỗi sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất, đã đem lại kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Qua đó, tạo nguồn lực, góp phần vào xây dựng thành công NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn xã”.

Chính từ cách làm này mà Hàm Rồng là một trong những địa phương đứng đầu trong tỉnh về việc huy động sức dân xây dựng hạ tầng NTM. Trong tổng nguồn vốn xây dựng NTM khoảng 180 tỷ đồng, người dân đóng góp khoảng 104 tỷ đồng (chiếm 58%). Hiện mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52 triệu đồng/người/năm. Xã chỉ còn 27 hộ nghèo, chiếm 1,57% và 21 hộ cận nghèo, chiếm 1,43%.

Hiện nay, Hàm Rồng đang dồn sức, nâng chất 3 tiêu chí NTM nâng cao còn lại, gồm: Giao thông, môi trường và y tế, để sớm đạt mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *