Hình ảnh đẹp phụ nữ Công an nhân dân!

Tác phẩm dự thi là những khoảnh khắc đẹp, thể hiện chân thực cuộc sống hằng ngày của phụ nữ trong gia đình, lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu; trong các hoạt động Hội Phụ nữ, hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Sau 1 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 190 tác phẩm của 28 cơ sở hội phụ nữ trong ngành CAND gửi tham dự. Theo đó, Ban Tổ chức trao 28 giải, bao gồm: 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 6 giải Khuyến khích, 6 giải Phong trào.

Cuộc thi nhằm tuyển chọn các bức ảnh có nội dung và ý nghĩa sâu sắc, giàu tính nghệ thuật phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phụ nữ CAND.

“Thắm tình đồng đội” - Hội Phụ nữ Phòng PK02 (giải A tập thể). “Thắm tình đồng đội” – Hội Phụ nữ Phòng PK02 (giải A tập thể). Hội Phụ nữ Phòng PC05 và PC10 thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau (giải C tập thể). Hội Phụ nữ Phòng PC05 và PC10 thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau (giải C tập thể). Đại úy Lê Hà Lam - Hội Phụ nữ Phòng PA03 (giải A cá nhân). Đại úy Lê Hà Lam – Hội Phụ nữ Phòng PA03 (giải A cá nhân). Hội Phụ nữ PA02 tìm hiểu nội dung Di chúc Bác Hồ, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (giải B tập thể). Hội Phụ nữ PA02 tìm hiểu nội dung Di chúc Bác Hồ, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (giải B tập thể). “Bình yên trên những tuyến đường” - Hội Phụ nữ Phòng PC08 (giải B tập thể). “Bình yên trên những tuyến đường” – Hội Phụ nữ Phòng PC08 (giải B tập thể). Đại úy Nguyễn Kiều Thơ - Hội Phụ nữ Phòng PX03 (giải A cá nhân). Đại úy Nguyễn Kiều Thơ – Hội Phụ nữ Phòng PX03 (giải A cá nhân).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *