Hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng cho lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thông tin trên được nêu trong Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15/12/2020 về việc quy định đối tượng, mức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 bị mất việc làm, thiếu việc làm từ ngày 1/4/2020 đến ngày 29/4/2020, được hỗ trợ kinh phí 1.000.000 đồng/người/tháng. Làm một trong những công việc sau: Phòng tập GYM; làm đẹp (gồm: cắt tóc, uốn tóc, nail, gội đầu, trang điểm, xăm trổ); vui chơi, giải trí (gồm: karaoke, bida, rạp chiếu phim, game, Internet); nhóm giữ trẻ thuộc hộ gia đình, do UBND cấp xã cho phép hoạt động theo quy định (không bao gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp, đối tượng có giao kết hợp đồng lao động, kể cả hợp đồng bằng lời nói trong các đơn vị này). Sẽ được hỗ trợ 1 tháng (tháng 4/2020).

(ảnh minh họa) (ảnh minh họa)

Người lao động làm đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, gửi đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu hoặc nơi thường trú hợp pháp khác.

Trường hợp người lao động có nơi đăng ký hộ khẩu và nơi làm việc khác địa bàn hành chính, nhưng đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tại địa bàn lao động thường xuyên làm việc, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu là chưa hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định này và ngược lại.

UBND cấp xã kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện hưởng, có ý kiến xác nhận đơn từng trường hợp. Tổng hợp danh sách lao động (kèm theo đơn), niêm yết công khai danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng theo quy định, gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính cùng cấp, kiểm tra hồ sơ và kinh phí, tổng hợp danh sách chung, tham mưu UBND cấp huyện có ý kiến trình Chủ tịch UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách lao động và kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định. UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị rà soát, xác định đối tượng hưởng, lập hồ sơ đề nghị, chi hỗ trợ kinh phí cho đối tượng, không để trùng lắp một đối tượng hưởng 2 định suất.

Kinh phí hỗ trợ chi từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. Chủ tịch tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính chuyển kinh phí kịp thời cho các địa phương theo quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền về kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thực hiện thanh quyết toán đúng quy định Nhà nước.

Chính sách hỗ trợ theo Quyết định này kết thúc vào ngày 30/12/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *