Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng đối tượng

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng tại cuộc họp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội về tình hình hoạt động những tháng đầu năm nay, vào chiều ngày 9/6.Cùng họp có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động

Từ đầu năm đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua “Dân vận khéo”; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Phụ nữ tích cực lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh gương mẫu”…

Thực hiện Kế hoạch số 09 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã đăng ký, đảm nhận phụ trách giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2020 là 3.325 hộ.

Tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện tốt công tác tập hợp phát triển đoàn viên, hội viên.

Tại buổi họp, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội.

Tỉnh đoàn đề xuất Thường trực Tỉnh ủy xem xét phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và tổ chức thi tuyển công chức cho cơ quan khối Đảng, đoàn thể trong năm 2020.

Hội Nông dân đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm trình Tỉnh ủy phê duyệt Đề án vị trí việc làm cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Cần chủ động rà soát biến động nhân sự

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng cho rằng, trong hoạt động những tháng đầu năm, các đoàn thể chính trị – xã hội đã có sự năng động, sáng tạo, chủ động trong các hoạt động… thể hiện sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là ở khâu phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, vẫn còn có sự “bằng mặt không bằng lòng” tồn tại ở một số tổ chức chính trị – xã hội; từng lúc còn xem nhẹ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức; sự nhất trí, thống nhất chưa cao, gây tâm trạng mất đoàn kết. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, tình hình dịchCOVID-19, tình trạng khô hạn, sụp lún, dịch tả heo châu Phi… đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, bằng sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, sự chung sức của người dân, đã góp phần ổn định trật tự xã hội, đảm bảo đời sống của người dân.

“Liên quan đến việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cần phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng đối tượng. Với ngày lễ trọng đại của các cơ quan trong khối, cần phải được thực hiện theo hướng thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa. Từng đoàn thể cần chủ độngrà soát biến động nhân sự, tìm ra nguyên nhân để có hướng khắc phục kịp thời”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng lưu ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *