Khai giảng lớp múa truyền thống Khmer

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật của đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh.

Tham gia 2 lớp tập huấn có 49 học viên là diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau. 2 lớp học có tổng thời gian là 200 tiết học, qua đó các học viên sẽ được nâng cao kỹ năng về múa dân gian truyền thống Khmer và ca kịch sân khấu dù kê.

Đây là dịp để các diễn viên tiếp thu thêm nhiều kiến thức chuyên môn do các giảng viên truyền đạt, đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng các bạn đồng nghiệp. Lớp học nhằm giúp các học viên thực hiện được nhiều tiết mục đặc sắc, thể hiện văn hóa dân tộc qua từng vai diễn, điệu múa Khmer. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *