Khẩn trương mua ngay vật tư, máy móc, trang thiết bị y tế

Công văn nêu rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm ngày càng tăng nhanh ở các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam; tình hình các vật tư, máy móc, trang thiết bị y tế khan hiếm và tăng giá.

Ảnh minh họa.

Để chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Sở Y tế, đồng thời đã thống nhất chủ trương cho Sở Y tế mua sắm vật tư, máy móc, trang thiết bị y tế để đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ phòng, chống dịch bệnh thực hiện theo cơ chế chỉ định thầu rút gọn theo quy định. Tuy nhiên đến nay, Sở Y tế vẫn chưa mua được vật tư, máy móc, trang thiết bị y tế theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nếu Sở Y tế chậm trễ trong việc thực hiện mua sắm, để xảy ra tình trạng mua sắm giá cao, không đảm bảo công năng sử dụng, không đảm bảo đủ vật tư, máy móc, trang thiết bị theo số lượng đã được Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương, thì Giám đốc Sở Y tế và các cá nhân có liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *