Không để sót lọt những trường hợp đi về từ vùng có dịch

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh chiều ngày 31/7, thực hiện Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế, khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên điạ bàn TP. Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, những người đã đến TP. Đà Nẵng và các địa phương có dịch (ảnh minh họa).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp trong tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, những người đã đến TP. Đà Nẵng và các địa phương có dịch theo thông báo của Bộ Y tế (từ ngày 1/7/2020) trở về hoặc đến Cà Mau, phải báo cáo với Sở Y tế để được thực hiện khai báo y tế; thực hiện theo dõi sức khỏe hoặc tự cách ly tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế và xét nghiệm theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương phối hợp với chính quyền cấp cơ sở cùng ngành Y tế khẩn trương rà soát từng hộ gia đình để xác định những người từ nước ngoài trở về; những người đi, đến từ vùng có dịch, lập danh sách cụ thể để xác định những đối tượng cần phải cách ly tại gia đình, những đối tượng phải cách ly tập trung (đặc biệt lưu ý những người đã đến những địa phương có dịch và trở về bị bệnh, hoặc có biểu hiện ho, sốt…, vào các cơ sở y tế điều trị cũng phải lập danh sách theo dõi, xét nghiệm đối với những đối tượng này).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vịcó liên quan triển khai thực hiện ngay nội dung Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế, đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo hằng ngày về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nắm tình hình diễn biến tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *