Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m

Đó là nội dung quan trọng trong công văn chỉ đạo hoả tốc ngày 25/4 của Chủ tịch UBND tỉnh, trên tinh thần thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ nội dung Chỉ thị 19/CT-TTG và tình hình thực tế của tỉnh; có biện pháp giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể đảm bảo không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, sinh viên, học viên.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo nội dung Công văn số 2622/UBND-KGVX ngày 24/4.

Các nội dung còn lại tổ chức triển khai theo Công văn số 2580/UBND-KGVX ngày 23/4 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *