Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Cà Mau là đơn vị hoạt động mạnh

Hiện nay Liên hiệp có 26 hội, với hơn 15.500 hội viên. Trong năm 2017, Liên hiệp phối hợp với Sở, ban ngành đẩy mạnh công tác thông tin phổ biến kiến thức và Hội thảo khoa học, trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội cập nhật mới 120 tin, bài và gần 200 hình ảnh.

Thời gian tới Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Đặc biệt tại các Hội thảo đã tổ chức 2 triển lãm hình ảnh phát triển làng nghề, lao động việc làm tại tỉnh. Đơn vị được UBND tỉnh giao tư vấn, phản biện và giám định xã hội 4 dự án, chương trình, đã thực hiện xong 3 dự án. Song song với đó là tổ chức các hội thi như: Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V; Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ IV. Ngoài ra, là kết quả của Hội thành viên, Hội liên kết như Hội Đông y, Hội Thủy sản, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hội Luật gia.

Trong năm 2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ chủ trì phối hợp tổ chức 3 Hội thảo khoa học tập trung lĩnh vực giám sát, tư vấn, phản biện, giám định, về du lịch và phát triển tôm siêu thâm canh tại Cà Mau; phản biện, giám định 3 dự án; đẩy mạnh và tổng kết trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng… hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phù hợp với cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *