Lính đảo tăng gia sản xuất

Đóng quân trên đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang), mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là điều kiện tự nhiên đất đai nhiều sỏi đá, nhưng chiến sĩ Trung đoàn 152 luôn có ý thức tăng gia sản xuất, với phương pháp nghiên cứu trồng các loại rau xanh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây. Qua đây đã góp phần quan trọng trong cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ đơn vị, từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Bên cạnh việc tìm ra mô hình tăng gia sản xuất phù hợp với đặc thù của đơn vị, phương pháp tổ chức chỉ huy tăng gia sản xuất, ý thức trách nhiệm của chiến sĩ đóng vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác này.

Trong tăng gia sản xuất, việc phân công nhiệm vụ được xác định rõ ràng.

Đứng chân trên đảo Thổ Chu, nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự, từng chiến sĩ tại Trung đoàn 152 còn tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Tranh thủ những ngày nghỉ, các chiến sĩ trong đơn vị chặt bỏ cây dại, làm đất, mở rộng diện tích tăng gia sản xuất.

Đơn vị đã chủ động gieo trồng đa dạng các loại rau, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khu vực đóng quân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *