Lượng rác thải vận chuyển về Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau tăng

Văn bản nêu, lượng rác thải vận chuyển về Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau tăng 2.104 tấn so với mức giao dự toán.

Công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau.Công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau.

Theo đó, ngày 6/12/2019, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020. Trong đó có giao kinh phí hỗ trợ vận chuyển rác thải từ nguồn sự nghiệp đảm bảo môi trường cho UBND các huyện: Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi và Năm Căn với tổng số tiền 3,927 tỷ đồng, tương ứng với 14.395 tấn rác thải.

Nhưng qua đối chiếu số liệu của địa phương báo cáo, kinh phí vận chuyển rác thải từ các huyện về Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau phát sinh trong năm 2020 (số liệu thực hiện tính đến tháng 11/2020 và dự kiến tháng 12/2020) là 4,486 tỷ đồng, tương ứng số lượng rác là 16.499 tấn, tăng 2.104 tấn so với khối lượng rác thải khi giao dự toán năm 2020.

Để đảm bảo nguồn kinh phí kịp thời hỗ trợ cho ngân sách huyện thực hiện vận chuyển rác thải từ huyện đến Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ cho ngân sách các huyện trên là 559,6 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 chưa phân khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *