Năm 2018, Cà Mau đã xóa được 199 điểm trường lẻ không còn phù hợp

Tiến sĩ Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2018.

Năm 2018, chất lượng giáo dục tỉnh có bước phát triển tốt, theo hướng bền vững, năm sau cao hơn năm trước; chất lượng giáo dục mũi nhọn bước đầu đạt kết quả tốt.

Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học.

Đến cuối tháng 12/2018, tỉnh đã xóa hoàn toàn phòng học tạm. Các cơ sở giáo dục mầm non được đầu tư cơ bản đáp ứng duy trì chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, các cơ sở giáo dục phổ thông được đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học tiên tiến, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học.

Toàn tỉnh đã có 100% cán bộ quản lý giáo dục và 99,72% giáo viên mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và giảng viên các trường cao đẳng đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên.

Có 268/535 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 50,09%, tăng 8 trường so với cùng kỳ năm trước.

Số học sinh hoàn thành chương trình tốt nghiệp cấp tiểu học là 20.730, đạt tỷ lệ 99,82%; cấp THCS là 15.641, đạt tỷ lệ 99,49%; cấp THPT là 8.663, đạt tỷ lệ 97,88%. Có 404/956 học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 42,26%. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2018 đạt 13 giải (tăng 3 giải so với năm học trước), trong đó có 1 giải Nhất môn Hóa học.

Ngoài ra, nhiều phong trào thi đua trong ngành cũng diễn ra sôi nổi, đạt nhiều thành tích, có 74 giáo viên đạt danh hiệu danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh THPT, 37 dự án đạt giải cấp tỉnh Hội thi Khoa học kỹ thuật…

Sang năm 2019, ngành Giáo dục tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *