Năm 2020, cả nước vận động trên 5.120 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội

Tại điểm cầu Cà Mau có Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng, cùng đại diện các sở, ngành có liên quan tham dự.Tại điểm cầu Cà Mau có Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng, cùng đại diện các sở, ngành có liên quan tham dự.

Hội nghị nhìn nhận, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực, nhiều mặt đối với đời sống kinh tế và xã hội. Biến đổi khí hậu đã gây ra hạn hán, sạt lở, lũ quét, mưa đá, dông lốc ở nhiều tỉnh, xâm nhập mặn tại vùng ĐBSCL; đặc biệt, bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức hàng loạt các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nhân dân, nhất là với những đối tượng yếu thế. Tính đến ngày 30/10, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam được trên 2.263 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tính đến ngày 8/12, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 5.120 tỷ đồng. Ở Trung ương, thông qua Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, có 202 cơ quan, đơn vị, tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân đã ủng hộ, cam kết ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gần 160 tỷ đồng và an sinh xã hội khoảng 2.240 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa 20.017 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống của người nghèo.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động ủng hộ và tổ chức tiếp nhận, phân bổ kịp thời. Nguồn cứu trợ Trung ương tiếp nhận trên 119 tỷ đồng, đã phân bổ 73,7 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 20 địa phương bị thiệt hại. Nguồn cứu trợ các tỉnh, thành tiếp nhận trên 273 tỷ đồng, đã phân bổ 254 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sớm kiểm soát dịch thành công, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác Mặt trận còn gặp không ít khó khăn như: Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở một số nơi chưa theo kịp tình hình, có lúc, có nơi còn thiếu chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để đề ra các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác; công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh và thực hiện phong trào đoàn kết, sáng tạo chưa có nhiều giải pháp mới và hiệu quả…

Theo đó, Hội nghị đã thảo luận và đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *