Năm 2021, phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất

Đó là mục tiêu của năm 2021 – năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, được Đảng bộ tỉnh xác định trong Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Một điểm bỏ phiếu, tại cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2016 - 2021.Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Một điểm bỏ phiếu, tại cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, tỉnh tập trung xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã xác định, đảm bảo rõ việc, thời gian thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cách thức thực hiện… để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2021 với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và hậu quả do biến đổi khí hậu, thiên tai để phục hồi và phát triển nền kinh tế, trong đó tập trung xây dựng, sửa chữa hạ tầng giao thông; khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Huy động mọi nguồn lực khai thác tối đa những lĩnh vực tỉnh có lợi thế phát triển, nhất là kinh tế biển, thủy sản, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch… để thúc đẩy tăng trưởng nhanh.

Tập trung triển khai thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển các loại hình nuôi thủy sản theo hướng bền vững; khuyến khích sản xuất, chăn nuôi tập trung theo quy hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra ổn định đối với các sản phẩm ngư, nông, lâm nghiệp. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, hiệu quả, bền vững. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực ven biển; chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng các dự án điện gió đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các dự án điện gió, điện khí, điện mặt trời, điện sinh khối… theo quy hoạch. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chú trọng công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiệu quả; tập trung các dự án mang tính đột phá về hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất thu hút đầu tư. Có giải pháp hiệu quả chống ngập nước tại các đô thị, nhất là TP. Cà Mau.

Khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Nâng cao tính minh bạch trong môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh hoạt động sản xuất. Hỗ trợ, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo hướng bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực tạo việc làm.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hiệu quả của nền kinh tế. Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng phát triển mạnh mẽ kinh tế số, nhất là công nghệ viễn thông thế hệ mới, công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, kinh doanh, dịch vụ; tiếp tục thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử và nghiên cứu định hướng phát triển đô thị thông minh.

Tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, tỉnh xác định tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp cơ sở trường, lớp xuống cấp không đảm bảo an toàn, đồng thời đầu tư trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch và duy trì, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công, đảm bảo người có công và gia đình người có công có mức sống từ trung bình trở lên so với địa bàn nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện Đề án đưa người lao động Cà Mau đi làm việc nước ngoài.

Khẩn trương triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại TP. Cà Mau, đồng thời quy hoạch xây dựng các đô thị trung tâm các huyện. Khẩn trương quy hoạch và mời gọi đầu tư khu xử lý nước thải tập trung ở các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhất là địa bàn nông thôn. Thực hiện đề án, quy hoạch bố trí dân cư phòng, tránh thiên tai, nhất là vùng có nguy cơ sụt lún, sạt lở, nước dâng cao.

Kiên quyết làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (đặc biệt là tội phạm và tệ nạn về ma túy) và giảm tai nạn giao thông. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, giảm thiểu tai nạn trên biển.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đất đai, đầu tư, xây dựng, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, người dân trong triển khai các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh; cải thiện tốt hơn chỉ số năng lực cạnh tranh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải: “Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh đan xen những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa bão, triều cường, hạn hán ngày càng nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển mọi mặt của tỉnh. Tình hình đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, đề ra những giải pháp phù hợp, đột phá, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 6,5 – 7%. Cơ cấu kinh tế: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 33,1%; công nghiệp, xây dựng chiếm 31,7%; dịch vụ chiếm 31,2%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4%. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 19.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 27,8% GRDP). Thu ngân sách đạt 5.478 tỷ đồng. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội tối thiểu 5 – 6%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 24,2%. Tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo đạt 52%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25,3% trở lên. Giải quyết việc làm 39.300 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm tối thiểu 0,3%.Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 92,5% dân số. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới 56%, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *