Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội

Trong 5 ngày diễn ra Hội trại (từ ngày 13 – 17/10), 92 trại sinh là những cán bộ Hội các cấp trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên các huyện và TP. Cà Mau được tham gia học tập những nội dung cơ bản như: Nghi thức Hội, các kỹ năng múa hát tập thể và nhiều kỹ năng công tác thanh niên khác.

Các trại sinh thực hành phần huấn luyện sơ cấp cứu.Các trại sinh thực hành phần huấn luyện sơ cấp cứu.Trại huấn luyện nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản về Hội, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội.Trại huấn luyện nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản về Hội, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội.

Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, từ năm 1998 đến nay.

Trại huấn luyện nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản về Hội, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội. Đồng thời, là cơ sở công nhận danh hiệu Huấn luyện viên cấp tỉnh, tiến tới chọn những trại sinh tiêu biểu tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh khu vực Tây Nam Bộ để công nhận Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương vào năm 2021.

Chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, trao quyết định công nhận Huấn luyện viên cấp tỉnh năm 2020 cho các trại sinh.Chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, trao quyết định công nhận Huấn luyện viên cấp tỉnh năm 2020 cho các trại sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *