Ngời sáng vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

Tự ngàn xưa, theo quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã tạo dựng phẩm chất đẹp đẽ, vẹn toàn công – dung – ngôn – hạnh. Dù thời cuộc lịch sử biến thiên, cả trong những thời kỳ có những định kiến hà khắc ràng buộc, người phụ nữ vẫn sáng ngời biểu tượng của đức tính nhân hậu, thủy chung, lòng bao dung và sự hy sinh, chịu thương chịu khó, hết mực vì chồng, vì con.

Và đặc biệt, vẻ đẹp truyền thống ấy càng được tôn lên trong thời đại Hồ Chí Minh, qua hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc, kết tinh trong 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu trao tặng: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Sinh thời, Người nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Đó cũng là lời khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ là rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước; là sự vinh danh của Đảng và Nhà nước ta dành cho phụ nữ.

Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của các thế hệ đi trước, phụ nữ Việt Nam ngày nay đang tiếp tục có vai trò và đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc sống hôm nay, phụ nữ có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, với vị thế và tiếng nói ngày càng cao hơn. Dẫu vậy, họ vẫn vẹn nguyên phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, ngày càng tỏa sáng hơn khi tôn tạo thêm những giá trị của thời đại mới.

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu một số tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật về phụ nữ qua góc máy NSNA Lại Diễn Đàm.

Thiếu nữ và cánh đồng.

Nữ sinh viên.

Thiếu nữ và đàn.

Áo dài Nhà thờ Lớn.

Thiếu nữ dân tộc H’Mông.

Làm miến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *